Dataskyddspolicy

Intro

Vi på Hostingservice group AB samlar in data i olika former för att kunna fullfölja vårat åtagande gentemot dig som kund. Insamlingen av data sker enligt de krav som ställs i GDPR förordningen (General Data Protection Regulation).
Vi är noga med att alltid se till så att personuppgifter lagras på ett säkert sätt och vi har interna rutiner och tekniska skyddsåtgärder som gör att ingen kan ta del av uppgifter om det inte finns tillräckliga skäl för det.
Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder.

Hostingtjänst

Hostingtjänsten från Hostingservice Group bygger på en överenskommelse där HSG (Hostingservicegroup Norden AB) står för serverdrift och databaslagring av kundens passersystem. I passersystemet lagras vissa personuppgifter för att kunden ska kunna ha kontroll över vilka som rör sig in och ut i deras fastigheter. Passersystemens databaser lagras på en server i HSG’s (Hostingservice Group) serverpark som är placerad hos Bahnhof. Bahnhof är certifierade av ”Based in Sweden” som garanterar 100% säker lagring på svensk mark. Läs mer om hur Bahnhof skyddar din data här: https://bahnhof.cloud/bahnhof-datacenter/ .
De personuppgifter som kan komma att lagras är förnamn, efternamn, E-post, kortnummer (på passerbrickan), telefonnummer, adress. Rättslig grund för lagring: Avtal. Kunden har inlett avtal om IT-drift och serverhantering gällande passersystem och/eller larmsystem i lokalerna. Därmed har kunden (Personuppgiftsansvarige) ingått skriftligt avtal gentemot Hostingservice Group (Personuppgiftsbiträdet).

Kundregister

Vårt kundregister används för att vi på Hostingservicegroup Norden AB ska kunna leverera det som är överenskommet mellan dig som kund och oss som organisation. I dessa kundregister registreras kontaktpersoner på företag & i vissa fall uppgifter om dig som köper våra varor & tjänster i egenskap av privatperson. Personuppgifter som kan lagras hos oss är namn, e-post, telefonnummer, adress och ev. faktureringsuppgifter. Dessa uppgifter räknas som personuppgifter. Kundregistret ligger i vårt ekonomisystem Fortnox, läs mer om hur Fortnox skyddar personuppgifter här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/gdpr/ .
Rättslig grund för lagring: Avtal med kund, samtycke & berättigat intresse. Efter avslutat samarbete/avtal så raderas alla personuppgifter som ligger i kundregistret. 

Rättigheter för dig som har personuppgifter hos oss

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag kostnadsfritt.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullfölja ett avtal eller om annan svensk/europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det har lagligt stöd av berättigat intresse. Om du inte håller med om det berättigade intresset eller tycker att det är felaktigt så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har också rätt att när som helst dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen eller invända mot direktmarknadsföring.

 

Kontakt

Personuppgiftsansvariges dataskyddsombud
Namn: Mikael Wallander
Tel: 08-410 88 416
E-post: mikael@hostingservicegroup.se


Hostingservicegroup Norden AB
Tel: 08 – 120 359 49
E-post: info@hostingservicegroup.se

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter

Ladda ner PDF

Allmäna bestämmelser molntjänster

Ladda ner PDF

Villkor servicenivåer
SLA-bilaga

Ladda ner PDF

Avtal 90 
allmänna bestämmelser

Ladda ner PDF